DONORS

Financial Year 2020-2021

Our heartfelt gratitude to parents, teachers, alumni and well-wishers who have contributed towards building infrastructure and providing scholarships across the DAV Group of Schools.
(Contributions of Rs 5000/- and above)

Parent Name Amount (Educational Infrastructure Fund)
Balaji Sivakumar V 10,000
Devarajan Munusamy 10,000
Kaviraj M G 10,000
Lakshmi Narayanan L 10,000
Subramanian Srinivasan 10,000
Sundaravadivelan Ramamoorthy 10,000
Bose Perumal 6,000
Venkatesh Narayanan 6,000
Dr. Ashwim Kumar Mani 5,000
Chandrasekar Srinivasan 5,000
Devandiran P 5,000
Elangovan V 5,000
Magesh K 5,000
Porchezhian Mukunthan 5,000
Prashant Salunkhe 5,000
Rajavel Uthandan 5,000
Ramkumar Krishnamoorthy 5,000
Sameer Dighe 5,000
Sanjeev Prabhu 5,000
Santhosh Kumar Sreedhar 5,000
Saravanaraj Ramasamy 5,000
Sekhar Krishnarao 5,000
Srinivasan Kambarajapuram Chakravarthy 5,000
Subramani R 5,000

Alumni Amount (Towards Scholarships)
Magesh (Towards Scholarships in memory of the donor's father) 50,000
Srimati Rajeshwari Victor K (In memory of the donor's father, Late N. Krishnamoorthy) 25,000
Parent Name Amount (Towards Scholarships)
Pradeep Jain 1,00,000
Parent Name Amount (Educational Infrastructure Fund)
Jenardhanan 20,000
Kaviraj M G 10,000
Sampath Kumar R 5,000
Sreevatsan Raghunathan 5,000
Srinivasa Rao Thokala 5,000
Sriraman S 5,000
Varatharajan Sampath 5,000
Venkatesh Narayanan 5,000
Vijay Krishna Elangovan 5,000

Alumni Amount (Towards Scholarships)
Ashish Rae (Towards Scholarships) 1,60,000
Parent Name Amount (Educational Infrastructure Fund)
Suryaprakash N   10,000
Rajesh Mummoorthy     7,000
Amilthan Karunakaran     5,000
Balasubramanian S     5,000
Bharath Rajaram     5,000
Gnana Shekar M     5,000
Hariprakash Varadhapillai Kannan     5,000
Murugesan Marimuthu     5,000
Shyamsundar Sundaramurthy     5,000
Sreenivasulu Dk     5,000

Parent Name Amount (Educational Infrastructure Fund)
Rajesh Sankara Pillai   10,000
Rajesh J     5,000
Ramakrishna Perumalsamy     5,000
Sathyanarayanan Nagarajan     5,000
Somasundaram C     5,000

Parent Name Amount (Educational Infrastructure Fund)
Sharad Srinivasa   10,000
Gokulakrishnan G N     5,000

Parent Name Amount (Educational Infrastructure Fund)
Sharad Srinivasa   10,000
Gokulakrishnan G N     5,000

Well-wisher  Amount (Educational Infrastructure Fund)
Sohal H S 15,000
Anoop Narayan 10,000
Gokul Menon 10,000
Kenric Fernandez 10,000
M/s. NSS Karayogam 10,000
Ragish 10,000
Rajeev 10,000
Arvinder Jit Singh 5000
M/s. Banglore Auto Diesel 5000
M/s. Byun Sungbae 5000
Gowrishankar JB 5000
Ninan Philip 5000
Sanjay Khatri 5000
Suraj Jaison 5000
Suresh Kumar A P 5000
Vinitha G 5000

Name Category  Amount  Purpose
M/s. Associated Instruments and Chemicals Alumni 50,000 Scholarships - General
Sunil Kumar Alumni 25,000 Scholarships - General
Krishna Kalavathi Well-wisher 20,000  Scholarships - General

DAV School, Pallikaranai